Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Nieodpłatna Pomoc Prawna

czwartek, 13 sierpnia 2020 11:12

Uwaga!

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy, że na terenie powiatu wrzesińskiego, wznowiona została fizyczna działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej znajdującego się w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury. Punkt ten funkcjonuje wg poniższego harmonogramu:

poniedziałek:         godz. 12.00-16.00

wtorek:                  godz.   8.00-12.00

środa:                    godz. 12.00-16.00

czwartek:              godz.   8.00-12.00

piątek:                   godz.   8.00-12.00.

Jednocześnie informujemy, że do 21 sierpnia 2020 r. nie będą funkcjonować dwa pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrześni:

- przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

W przypadku ww. dwóch punktów istnieje możliwość udzielania porad przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszelkich zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem 61 640 44 17, w godzinach 9:00 – 14:00. Wyjątek stanowić będzie piątek 14 sierpnia br., kiedy infolinia telefoniczna będzie nieczynna.

 

Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy

wtorek, 11 sierpnia 2020 10:24


Czy zmagasz się z bardzo impulsywnymi reakcjami wobec członków rodziny?

Czy w stanie silnego zdenerwowania zdarzało Ci się uderzyć lub popychać osoby bliskie?

 

 Jeżeli odpowiedziałeś/aś twierdząco na chociaż jedno z powyższych pytań, to bezpłatny udział w programie korekcyjno – edukacyjnym pomoże Ci w zmaganiu się z własną złością i agresją. Program ten stanowi cykl spotkań indywidualnych i grupowych, prowadzonych przez doświadczonych specjalistów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Specjaliści ci pomogli już wielu osobom w bezpiecznym obniżaniu poziomu napięcia i stresu oraz poznawaniu zasad sprawiedliwej kłótni. Osoby dotychczas uczestniczące w programie zyskały możliwość nauki słuchania, rozmawiania i rozwiązywania sporów bez ranienia innych i siebie, co sprzyjało poprawie ich relacji z osobami najbliższymi.

 

 „Dzięki programowi mogłem spojrzeć na swoje zachowania z punktu widzenia trzeciej osoby. Wiele problemów wydaje się prostszych do rozwiązania. Dziękuję.” 

Uczestnik programu

 

„Program jest bardzo pozytywny, … , Poprawię swoje funkcjonowanie w codziennych relacjach z bliskimi. Bardzo dziękuję.”

                                                    Uczestnik programu

 

 

Zachęcamy do zgłaszania się!

Więcej informacji można uzyskać od poniedziałku do piątku,

w godz. od 7.30 do 15.30

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

przy ul. Wojska Polskiego 1,

pod numerem tel. 61 640 45 65

 

   

Nieodpłatna Pomoc Prawna

piątek, 07 sierpnia 2020 11:29

Uwaga!

 

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy, że na terenie powiatu wrzesińskiego, od 13 lipca 2020 r. wznowiona została fizyczna działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej znajdującego się w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury. Punkt ten funkcjonuje wg poniższego harmonogramu:

poniedziałek:         godz. 12.00-16.00

wtorek:                  godz.   8.00-12.00

środa:                    godz. 12.00-16.00

czwartek:              godz.   8.00-12.00

piątek:                   godz.   8.00-12.00.

 

Jednocześnie informujemy, że do 14 sierpnia 2020 r. nie będą funkcjonować dwa pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrześni:

- przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

W przypadku ww. dwóch punktów istnieje możliwość udzielania porad przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszelkich zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem
61 640 44 17, w godzinach 9:00 – 14:00.

   

Zmiana czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

wtorek, 04 sierpnia 2020 14:54

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni z dnia 01 lipca 2020 r. dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 r. - święto przypadające w sobotę.

   

Wybór nowego oferenta dot. zakupu środków ochronnych w ramach projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid - 19”

środa, 29 lipca 2020 12:53

   

Informacja o wyborze oferty dot.projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

poniedziałek, 27 lipca 2020 12:35

   

Nieodpłatna Pomoc Prawna

piątek, 17 lipca 2020 14:22

Uwaga!
altW związku z obowiązującym stanem epidemii oraz wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy, że na terenie powiatu wrzesińskiego, od 13 lipca 2020 r. wznowiona została fizyczna działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej znajdującego się w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury. Punkt ten funkcjonuje wg poniższego harmonogramu:
poniedziałek: godz. 12.00-16.00
wtorek: godz. 8.00-12.00
środa: godz. 12.00-16.00
czwartek: godz. 8.00-12.00
piątek: godz. 8.00-12.00.

Jednocześnie informujemy, że do 7 sierpnia 2020 r. nie będą funkcjonować dwa pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrześni:
- przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy.
W przypadku ww. dwóch punktów istnieje możliwość udzielania porad przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszelkich zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem 61 640 44 17, w godzinach 9:00 – 14:00.

   

Zapytanie ofertowe BPZ.272.1.2020

środa, 15 lipca 2020 15:03

Zapytanie ofertowe na zakup komputerów przenośnych - dotyczy projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

   

Zapytanie ofertowe nr BPZ.272.2.2020

środa, 15 lipca 2020 15:00

Zapytanie ofertowe na zakup środków ochronnych- dotyczy projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

   

Strona 1 z 24