Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie


altPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni informuje, że w drugiej połowie 2016 roku rozpocznie realizację kolejnej edycji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
Celem programu jest objęcie jego uczestników oddziaływaniami edukacyjnymi i korekcyjnymi, które pozwolą na zmianę dotychczasowych zachowań typu przemocowego, poprzez rozwijanie umiejętności kontroli własnych zachowań agresywnych, minimalizowanie ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz kształtowania postawy szacunku i empatii wobec osób krzywdzonych.
Program adresowany jest do osób skazanych, które prawomocnym wyrokiem zobowiązano do udziału w programie, sprawców przemocy z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, osób zgłoszonych przez Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przez inne instytucje działające na terenie powiatu. W zajęciach mogą wziąć udział również osoby, które samodzielnie zgłoszą gotowość uczestnictwa w w/w programie .
Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, kontakt telefoniczny: 61 6404555.