Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Projekty aktywizacjne Powiatowego Urzędu Pracy

 Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni realizuje projekty pt.:

- ,, Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)”,

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)

- ,, Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)”.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)