Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Forum Organizacji Pozarządowych

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni działa Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego skupiające w swoich szeregach 26 stowarzyszeń, związków i fundacji. Głównym celem FORUM jest aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych do udziału w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym oraz pomoc w pozyskiwaniu funduszy poprzez udział w otwartych konkursach ofert realizowanych w formie wspierania zadania w sferze pomocy społecznej.

Organizacje pozarządowe zrzeszone w FORUM korzystają nieodpłatnie z sal konferencyjnej i rehabilitacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zebrania, występy, wystawy oraz na rożnego rodzaju formy terapii i zajęcia rehabilitacyjne.

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU WRZESIŃSKIEGO
1. Fundacja DZIECI WRZESIŃSKICH
Września, Szkolna 12
Kontakt: Irena Hrycaj- Wołosztyn 
2. Fundacja ODRODZENI
Nekielka, Kwiatowa 20
Kontakt: Hanna Dmitrzak Paszek
3. Koło Emerytów i Rencistów SOLIDARNOŚĆ Tonsil SA
Września, 3-go Maja 12/1
Kontakt: Teresa Piskorż 
4. Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym
Miłosław, Wrzesińska 19
Kontakt: Leonard Dopierała 
5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nekli
Nekla ,Dworcowa 12
Kontakt: Jan Zaborowicz 
6. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wrześni
Września, Ogrodowa 6
Kontakt: Marianna Okoniewska 
7. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Pyzdrach
Pyzdry , Rynek 5
Kontakt Wanda Biernat
8. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 2
Miłosław ,Wrzesińska 19
Kontakt: Teresa Plucińska 
9. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 3
Nekla ,Wiosny Ludów
Kontakt: Danuta Chromińska 
10. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 5
Kołaczkowo, Pl. Reymonta 2B
Kontakt: Stajkowska Jadwiga 

11. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 7
Sokołowo ,Szlachecka 18
Kontakt: Teresa Motyl 
12. Polski Związek Niewidomych
Września, Chopina 9
Kontakt: Irena Nowicka 
13. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Gnieźnie koło we Wrześni
Września, Tęczowa 20
Kontakt: Roma Dobra 

14.Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie

Orzechowo ,Szkolna 

Kontakt:: Jadwiga Stefańska 

15. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych"WRZOSIKI"

Września, Fromborska 24
Kontakt: Agnieszka Więcek 
16. Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych i ogrzewalnia Markot w Zielińcu
Zieliniec 73, Kołaczkowo
Kontakt: Bernadeta Goździewicz 
17. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "RAZEM"
Września, Batorego 8
Kontakt: Marlena Koniuk 
18. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Narządu Ruchu Ziemi Wrzesińskiej "RADOŚĆ"
Września, Chopina 9
Kontakt: Krystyna Kęsy 
19. Stowarzyszenie Pro Bono Familiae
Września,
Kontakt: Sylwia Pruchnik 
20. Stowarzyszenie Strzelecko - Rekreacyjne "OGOŃCZYK"
Nekla, Dworcowa 12
Kontakt: Stanisław Hoppe 
21. Stowarzyszenie Wrzesiński Klub "AMAZONKI"
Września, Chopina 9
Kontakt: Urszula Popek  
22. Stowarzyszenie Wspierania Rodziny "RAZEM'
Września, Gen. Sikorskiego 36
Kontakt: Marta Frąckowiak 
23. Uczniowski Klub Sportowy" DIABŁY"
Gorzyce, gm. Miłosław
Kontakt: Stanisław Filipiak
24. Wielkopolski Związek Narządu Ruchu oddział we Wrześni
Września, Chopina 9
Kontakt: Marek Kozłowicz 
25. Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów "JANTAR"
Września, Chopina 9
Kontakt: Włodzimierz Maćkowiak
26. Wrzesińskie Stowarzyszenie Niesłyszących
Września, Chopina 9
Kontakt: Izabela Szymańska 

PREZYDIUM FORUM WYBRANE 06 MARCA   2018r.

                1.Teresa Piskorż Koło Emerytów i Rencistów „SOLIDARNOŚĆ” TONSIL SA

    2.Stanisław Filipiak Uczniowski klub Sportowy "DIABŁY"Gorzyce

3. Irena Hrycaj - Wołoszyn Fundacja DZIECI WRZESIŃSKICH

    4. Bożena Ograbisz Wrzesińskie Stowarzyszenie Niesłyszących 

                  5. Stanisław Hoppe Stowarzyszenie Strzelecko- Rekreacyjne "OGOŃCZYK"

   6. Małgorzata Nawrocka - sekretarz - oddelegowany pracownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni