Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

poniedziałek, 22 stycznia 2018 11:17

DO POBRANIA: Ogłoszenie o naborze

 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO BRP.272.27.2017

piątek, 19 stycznia 2018 12:32

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 750 000 EURO PROWADZONEGO W TRYBIE ART.138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
POD NAZWĄ
REALIZACJA USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH W POWIECIE WRZESIŃSKIM W PROJEKCIE „JESTEŚMY AKTYWNI”
OGŁOSZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(TEKST JEDNOLITY: DZ.U. Z 2017 R. POZ.1579 Z PÓŹN.ZMIANAMI)

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

   

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO BRP.272.26.2017

piątek, 19 stycznia 2018 12:25

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 750 000 EURO PROWADZONEGO W TRYBIE ART.138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
POD NAZWĄ
REALIZACJA USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH W POWIECIE WRZESIŃSKIM W PROJEKCIE „JESTEŚMY AKTYWNI”
OGŁOSZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(TEKST JEDNOLITY: DZ.U. Z 2017 R. POZ.1579 Z PÓŹN.ZMIANAMI)

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

   

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO BRP.272.25.2017

piątek, 19 stycznia 2018 12:15

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 750 000 EURO PROWADZONEGO W TRYBIE ART.138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
POD NAZWĄ
REALIZACJA USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH W POWIECIE WRZESIŃSKIM W PROJEKCIE „JESTEŚMY AKTYWNI”
OGŁOSZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(TEKST JEDNOLITY: DZ.U. Z 2017 R. POZ.1579 Z PÓŹN.ZMIANAMI)

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

   

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 2/ RPWP.07.02.01-30-0010/15/2018

piątek, 19 stycznia 2018 12:08

Powiat Wrzesiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje projekt pt.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”, o numerze RPWP.07.02.01-30-0010/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na Lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne).
W związku z koniecznością dokonania oszacowania wartości zamówienia dotyczącego przeprowadzenia usług szkoleniowych dla rodzin zastępczych oraz dzieci z rodzin zastępczych w województwie Wielkopolskim, proszę o podanie ceny wykonania w/w usługi zgodnie z warunkami określonymi w punktach 1,2,3 zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

DO POBRANIA: USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

   

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 1/ RPWP.07.02.01-30-0010/15/2018

piątek, 19 stycznia 2018 10:58

Powiat Wrzesiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje projekt pt.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”, o numerze RPWP.07.02.01-30-0010/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na Lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne).
W związku z koniecznością dokonania oszacowania wartości zamówienia dotyczącego przeprowadzenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla rodzin zastępczych oraz dzieci z rodzin zastępczych w województwie Wielkopolskim, proszę o podanie ceny wykonania w/w usługi zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 4, zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

DO POBRANIA:USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

   

Ogłoszenie o naborze Uczestników projektu "Jesteśmy aktywni"

wtorek, 12 grudnia 2017 13:22

   

Ogłoszenie o wynikach konkursu ,,Trzeba mądrym być bez przemocy żyć"

piątek, 08 grudnia 2017 14:25

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ogłasza, iż laureatami konkursu dla młodzieży ,,Trzeba mądrym być bez przemocy żyć" zostały następujące osoby:


Praca plastyczna:

I miejsce Sandra Woźniak

II miejsce Filip Walczak

III miejsce Agata Gaca

 

Praca literacka:

I miejsce Bogna Niszczak

I miejsce Wiktoria Wolnicka

II miejsce Kornelia Pawlak

III miejsce Weronika Bryś


Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie a laureatom gratulujemy!

   

Zmiana czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

piątek, 08 grudnia 2017 09:26

 altZgodnie z Zarządzeniem nr 43- 2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni z dnia 24.10.2017

 dzień 22 grudnia 2017 r. (piątek)

ustala się dniem  wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w zamian za dzień 11 listopada 2017 r. - święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie Dyrektora PCPR nr 43-2017 z dnia 24.10.2017

   

Strona 4 z 17